Usluga

MAŠINSKA OBRADA TOKARENJE


U svom mašinskom parku kompanija Ibrahimović CNC posjeduje i tokarsku 4-osnu mašinu Nakmura TOME AS-200 sa veoma visokom tačnošću i brzinom izrade.  Mogućnosti izrade komada gabarita do fi 290mm i maksimalne dužine do 300mm.

MAŠINSKA OBRADA TOKARENJE